Premiul - Traian Pigli - Timisoara 11 iunie 2008


Asociatia ALITIM a premiat 6 absolventi pentru contributia adusa cresterii prestigiului Liceului "Grigore Moisil" din Timisoara. Absolventii premiati au primit o diploma si 200 RON.

Premiantii au fost:

 Diploma  Ovidiu Csillik  Diploma  Gabriel Radu  Diploma  Sergiu Brat
 Diploma  Andrei Avram  Diploma  Ioana Jivet  Diploma  Laura Gaita Proiect Status U/M Suma 
Premiere Absolventi 2006 inchis RON 500 
USA Award 2006 deschis USD 2000 
Logistica Alitim deschis RON 50 Scopul asociatiei îl reprezinta sprijinirea materiala si morala a Liceului de Informatica "Grigore Moisil" din Timisoara, a elevilor si a cadrelor didactice din cadrul acestui liceu, inclusiv promovarea imaginii sale.

Obiectivele social-utile, în vederea realizarii scopului asociatiei sunt urmatoarele:

- acordarea de ajutor financiar si/sau prin realizare de lucrari de constructii destinate repararii si întretinerii cladirii acestui liceu

- dotarea liceului cu aparatura electronica (calculatoare, aparatura de laborator, etc.) si publicatii (carti, reviste) de specialitate

- sprijinirea materiala sau recompensarea elevilor cu rezultate deosebite la învatatura

- ajutorarea materiala a elevilor si/sau parintilor acestora, care au o situatie social-materiala dificila

- sprijinirea activitatii cadrelor didactice care, prin profesionalismul lor, contribuie la ridicarea standardului de pregatire al elevilor

- sprijinirea activitatii sportive scolare, în principal prin achizitii si donatii de echipament sportiv destinat elevilor

- instituirea si acordarea de premii si diplome

- sprijin material si logistic în vederea editarii unor brosuri, pliante sau alte materiale publicitare care sa reflecte obiectiv si sa promoveze activitatea si imaginea liceului

- orice alte activitati sau alocari de mijloace si resurse umane ori materiale, permise de lege si morala publica.

   
© www.alitim.org